අයියෙ ඔයා නළුවෙක්ද?2018-05-12-ent-40පසුගිය දවස්වල ඉතින් හැම තැනම අවුරුදු උත්සව තිබුණානෙ. මේ ළඟදි කලාකරුවන්ගේ බක්මහ උළෙලකුත් තිබුණලු. හැබැයි කලාශිල්පීන්ට විතරක් නෙවෙයි. ඒ පළාතෙ ප්‍රදේශවාසීන්ටත් ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලබාදුන්නලු.

රසික රසිකාවියනුත් මේක බලන්න ඇවිත් හිටියා. මේකට සහභාගී වුණු නිළු නිළියනුත් කැප් තොප්පි දාගෙන කළු කණ්ණාඩි දාගෙන තමයි තරගවලට සහභාගි වුණේ. ප්‍රදේශයේ අයත් ඔහොමලු. කැප් එකයි සන්ග්ලාස් දාගෙන.

දැන් මෙතෙන රැස්වෙලා ඉන්න රසික රසිකාවියන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක්ලු නළු නිළියො වෙන් කරලා හඳුනාගන්න එක්ක. සමහරු ළඟට ගිහින් අහනවලු “අයියෙ ඔයා නළුවෙක් ද?” කියලා.

 

DESHAYA