මේ දෑස් මක්කටැයි?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2019-09-18-ent-404ලංකාව පුරා සිනමාහල් තිබුණට ඒ සිනමාහල්වල සිංහල චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කළාට, සමහර පැතිවල ඒ චිත්‍රපටවල නම් සම්බන්ධව ගැටලු පවතින බව ප්‍රවීණ සිනමාකරැවකු ළඟදි දවසක පැවසුවා.

අපේ පරණ ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් තිබුණනෙ මේ දෑස් කුමටද? කියලා. ඔන්න ඒ චිත්‍රපටය බොහෝ පැතිවල හොඳින් තිරගත වෙලා තිබුණත් සමහර පළාත්වල සෙනඟ ඇවිත් නැහැල්ලු. ඔන්න ඔය කියන පළාත්වල විතරක් චිත්‍රපටයේ නම වෙනස් කරලා දැම්මලු මේ දෑස් මක්කටැයි බලන්න ගියාලු.  

 

► Text - Mithra

 

DESHAYA