ඉඳුනිල් අන්දරමාන්න ලංකාව හැරගියේ නැහැලුපර්පල් රේන්ජ් සංගීත කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙකු වූ ඉදුනිල් අන්ද්‍රමාන්න ගැන පසුගිය දවස් වල සමාජ මාධ්‍ය බොහෝ සේ කතාබහ කරනු ලැබුවා. ඒ ඔහු පර්පල් රේන්ජ් සංගීත කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වීම ගැනයි. 

කොහොම හරි ඔහු ලංකාව හැර ගොස් ඇති බවට යන කටකතාවලට ඔහුගේ ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ ඔහු පිළිතුරු ලබා දී තිබෙනවා. ප්‍රසංගයක් සඳහා මැලේසියාවට ගොස් ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ. 

මේ එම වීඩියෝවයි.