කූඹියෝ ටෙලි නාට්‍ය පරිඝණක ක්‍රීඩාවක් ලෙස නිර්මාණය කරයිමේ දිනවල අයි. ටී. එන්. නාලිකාවේ විකාශය වන කූඹියෝ ටෙලි නාට්‍ය පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය තුල විවිධාකාරයෙන් කතා වෙනවා. විශේෂයෙන් කූඹි ගුල නම් ෆේස්බුක් ෆෑන් පේජ් එක මගින් මේ වන විට කූඹියෝ නාට්‍ය පිළිබඳව කතා බහක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ කියන්න යන්නේ කූඹියෝ නාට්‍යයේ අළුත් විස්තරයක් ගැනයි. ඒ තමයි කූඹියෝ ටෙලි නාට්‍ය අලලා පරිගණක ක්‍රීඩාවක් නිර්මාණය කිරීමට ගත් පියවරක් ගැනයි. 

කූඹීයෝ පරිගණක ක්‍රීඩාවේ වීඩියෝවක් KODEX ආයතනය පසුගිය දා අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබුණා.

20180222Koobiyo-1 20180222Koobiyo-2 20180222Koobiyo-3