පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ සහ ලිමිණිගේ දෙවෙනි ගමනInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ වැඩිමල් පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා (12) විවාහ දිවියට පිවිසුණා.

ඒ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සුප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයකු වන තිලක් වීරසිංහ මහතාගේ දියණිය ලිමිණි සමඟයි.

විවාහ උත්සවයෙන් අනතුරුව පැවති ප්‍රිය සම්භාෂණ උත්සවයට ජනපති, අගමැති ඇතුළු ජනප්‍රිය තරු රැසක් එක්ව සිටියා.

20190919Namal-(1)20190919Namal-(2) 20190919Namal-(3) 20190919Namal-(4) 20190919Namal-(5) 20190919Namal-(6) 20190919Namal-(7) 20190919Namal-(8) 20190919Namal-(9) 20190919Namal-(10) 20190919Namal-(11) 20190919Namal-(12) 20190919Namal-(13) 20190919Namal-(14) 20190919Namal-(15) 20190919Namal-(16) 20190919Namal-(17) 20190919Namal-(18) 20190919Namal-(19) 20190919Namal-(20) 20190919Namal-(21) 20190919Namal-(22) 20190919Namal-(23) 20190919Namal-(24) 20190919Namal-(25) 20190919Namal-(26) 20190919Namal-(27) 20190919Namal-(28) 20190919Namal-(29) 20190919Namal-(30)