ජනප්‍රිය නිළි ශේෂාද්‍රි 28වන උපන්දිනය සැමරූ හැටිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජනප්‍රිය නිළි ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද් පසුගියදා උපන්දිනය සමරා තිබෙනවා. ඒ සඳහා කලා තරු රැසක් සහභාගී වී තිබෙනවා.

20191203Sheshadri-(1)20191203Sheshadri-(2) 20191203Sheshadri-(3) 20191203Sheshadri-(4) 20191203Sheshadri-(5) 20191203Sheshadri-(6) 20191203Sheshadri-(7) 20191203Sheshadri-(8) 20191203Sheshadri-(9) 20191203Sheshadri-(10) 20191203Sheshadri-(11) 20191203Sheshadri-(12) 20191203Sheshadri-(13) 20191203Sheshadri-(14) 20191203Sheshadri-(15) 20191203Sheshadri-(16)