අන්සේන්ටඩ්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජේ වේන්බර්ග් නම් වූ සුප්‍රකට ඩ්‍රම්ස් වාදකයා විසින් මේ පණදෙන්නේ අන්සේන්ටඩ් නම් වූ සුප්‍රකට ස්ලිප්නොට් සංගීත කණ්ඩායමේ ගීතයටයි.

රචින්ත ජයවර්ධන