මයිකල් ජැක්සන්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මයිකල් ජැක්සන් පොප් සංගීත කලාවෙ රජ්ජුරුවො කියලයි කියන්නෙ. ඉතිං මයිකල් ජැක්සන්ගේ රුව තමන්ගේ මුහුණට ගන්නට මේ තරුණිය සිදු කරන ලස්සන වැඩේ ගැනයි මේ වීඩියෝව.

රචින්ත ජයවර්ධන