රජීවු මධුමාධවගේ Final Record කෙටි චිත්‍රපටයInstagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter


මෙම කෙටි චිත්‍රපටයේ විශේෂතා කිහිපයක්ම තිබෙනවා. මෙය VFX තාක්ෂණය ලංකාව තුළ කෙටි චිත්‍රපටයකට දායක කරගත් අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මෙහි රංගනයෙන් දායක වන්නේත් අධ්‍යක්ෂකවරයාමයි. එසේම මෙය මෙතෙක් කෙටි චිත්‍රපටයකින් අතිශය දුර්ලබව කතාකෙරුනු මාතෘකාවක් ඇතුළත නිමැවුනක්. මේ ලොව අවසානයට ජීවත් වන මිනිසා ඔබ නම්, ඔබට ජීවත් වීමේ ආශවක් ඇතිවේද?


 

රංගනය

  • රජීව් මධුමාධව

නිෂ්පාදනය

  • රජීව් මධුමාධව

අධ්‍යක්ෂණය

  • රජීව් මධුමාධව

සංස්කරණය සහ VFX

  • රජීව් මධුමාධව

සංගීත නිර්මාණය

  • රජීව් මධුමාධව

කැමරාකරණය

  • ශානක සුමනසේකර


රචින්ත ජයවර්ධන