ගයාන් මධුසංඛගේ Teaගයාන් මධුසංඛගේ සිය කෙටි චිත්‍රපට‘යෙන් ජීවිතය දෙස මෙතෙක් මානයකින් දකින්න උත්සාහ කර තිබෙනවා. එහිදී ඔහු ජීවිතය තේ කෝප්පයකට සමාන කර තිබෙනවා. ඒ මගින් ඔහු ගැඹුරු සමාජ කියවීමක් ඉතා නිර්මාණාත්මක ලෙස මේ කෙටි චිත්‍රපට‘යෙන් කතා කිරීමට දැරෑ ප්‍රයන්තය සාර්ථකයි.

"ජීවිතය හරියට තේ එකක් වගේ. අපි ඒක විඳිනවා. හැබැයි අපි බොන කෝප්පය වෙනස්. කෝප්පය ගැන හිතන්නේ නැතිව තේ එක ගැන හිතනවා නම් ජීවිතය මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්"

 

අධ්‍යක්ෂණය

  • H.A. ගයාන් මධුසංඛ

නළු නිළියෝ (Cast)

  • ලක්ෂ්මන් ප්‍රනාන්දු
  • වසන්ති සෙනෙවිරත්න
  • මංගල පැස්කුවල්
  • P.H.H.T රුවන්දිකා

කැමරාකරණය

  • සඳරුවන් අබේසිංහ

 

සටහන - සරසි නෙත්මිණි