කුසල් කුරුවිටගේ ඊලඟ Assignment එක කෙටි චිත්‍රපටයමේ අධ්‍යාපනය ක්‍රමය තුළ ඉදිරියට ගොස් නිවැරදි මග තෝරාගන්නට සිසුවාට ඉඩක් තිබෙනවාද? ඔවුන්ව මැණ බලන්නේ කොතැනින්ද? පාසලද විශ්වවිද්‍යාලයද කියල වෙනසක් නැතුව සිද්ධ වෙන මේ දේ ගැන හොඳ ප්‍රශ්න කිරීමක් මෙම කෙටි චිත්‍රපටය ඇතුළෙ තියෙනවා. ඔවුන් එහි අවසන එක් පෙළක් ලියා තබනවා. මෙහි මා නොසොයා ඔබ සොයන්න. මේ එහි අධ්‍යක්ෂක කුසල් කුරුවිට අපට දැක්වූ අදහස.

“විශ්ව විද්‍යාලයක් කියන්නේ හිතන්න ප්‍රශ්න කරන්න මිනිස්සු හදන තැනක්.ඒත් ඒවගේ අඩුවෙන්ම වෙන්නෙ ඒක.ප්‍රශ්න කිරීම වෙනුවට(හරි) උත්තර උගන්වනවා. ඒ උත්තර ගිරවා දාල විභාග වලට ලියනවා. ඉතින් ඒවාට ලකුණුත් ලැබෙනව, පන්ති සාමාර්ථයත් ගන්නවා. හැබැයි ඒ ශිෂ්‍යය පුරුදු වෙන්නේ ක්‍රමය එයාට කියල දෙන උත්තරය එක්ක ඉන්න මිසක් ඒක ප්‍රශ්න කරන්න නෙමෙයි. අද විශ්ව විද්‍යාල සිසුව unifrom අදින්නේ නැති පාසල් සිසුවෙක් වෙලා. නිදහස් මිනිසෙක්ට මේක නපුරු හීනයක්”

 

පිරිස 

  • කුසල් කුරුවිට
  • හංසක රාජරත්න
  • ජානක රාජරත්න
  • ඉෂාන් චාමර
  • චතුනි අයේෂා
  • තරංග ලියනගේ
  • රාජිත ලක්ෂාන්