එරන්ද සී. පෙරේරාගේ Relationship - කෙටි චිත්‍රපටයඅපි කවුරු කවුරුත් හැමදාමත් කරේ එකම දේ එකම විදියටයි. ජීවිත කාලය පුරාවමට වැල නොකැඩී පස්සපාරේ එල්ලීගෙන ඉන්නා එකම දේ තම හෙනැල්ල පමණයි. කිසිකෙනෙක් ගනන් නොගත්තට, අපි කාටවත්ම තමන්ගෙ චරිතෙන් මිදෙන්න පුලුවන්කමක් නෑ සහ අපි කාටවත්ම තමන්ගෙයි කියලා කතාවකුත් නැහැ. ඒත් අපි හැමොටම තමන්ගෙමෙයි කියලා තියන එකම දේ හෙවනැල්ලයි. එසේම තම හෙවනැල්ල විනාසකරගන්නන්ද, ආලොකයට එරෙහිව සටං කරනවුන්ද, හෙවනැල්ලම පමණක් අවැසි හෙවත්, ආලෝකය ඇති තාක් හෙවනැල්ලද තමාගේම කරගන්නාවුන්ද මේ අතර වෙයි. තනි වූ ජීවිතයක් තනිකමිං ගෙවා නිමකිරීමට තනිවම ගන්නා උත්සාහයක බැඳීමක් සහ එය තවත් එක්තරා ආකාරයකින් නිරූපණයට ගත් තවත් එක් පුංචි වෑයමක් තමයි මේ.

 

රංගනය

  • සිරිසෝම ඇන්තනී

රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය

  • එරන්ද සී. පෙරේරා

කතාව 

  • රැවන් ප්‍රසංග
  • සංජීවන් ගුණරත්න
  • රිෂාන්ත අනුෂ්ක

සංගීතය 

  • හසිත මාතරගේ
  • චලක පෙරේරා
  • පසිඳු ප්‍රසන්න

කැමරා අධ්‍යක්ෂණය

  • රිෂාන්ත අනුෂ්ක

සංස්කරණය

  • දුෂාන් ජයසිංහ

 

 

රචින්ත ජයවර්ධන