සුජානි විජේසුන්දරගේ How it treats - How we treat කෙටි චිත්‍රපටයමිනිසා ස්වභාවධර්මයට සළකන්නේ කෙලෙසින්ද? ස්වභාවධර්මය මිනිසාට සළකන්නේ කෙලෙසින්ද? මෙම වීඩියෝව නැරමීමෙන් පසු ඔබටම ඔබ පිළිබඳ පිළිකුලක් ඇති විය හැක. මෙවන් කරුණක් කෙටි චිත්‍රපටයක් තුළට ගෙන ඒමද පැසසිය යුතුය. ඇය එහි අවසානයේ ඔබ නිතර දකින් දෙයින් ඔබ්බට ඔබව ගෙනයනවා. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එහි අධ්‍යක්ෂිකා සුජානි විජේසුන්දරගේ අදහස්.

මම මේ කෙටි චිත්‍රපටය නිර්මාණය කළේ පරිසර දිනය වෙනුවෙනුයි. ඒක පාදක කරගත්තේ වෙරලාසන්නව කුණු දැමීම සම්බන්ධවයි. එය දැනටත් අපේ රටට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එය අනාගත පරපුරටත් දැඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නොඅනුමානයි. මෙම චිත්‍රපටයට ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ චිත්‍රපට උළෙලේදී සම්මානයකුත් හිමිවුනා.

  • අදහස/කැමරාකරණය/සංස්කරණය සහ අධ්‍යක්ෂණය - සුජානි විජේසුන්දර