කොමියුනිකේෂන් හොරුන්ගේ සෙල්ලම හෙළිවෙයිCCTV දර්ශනවලින් හොරේ හසුවෙයි

විජේරාම ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වූ කොමියුනිකේෂන් හොරකම බොහෝ ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ත වූ බව කවුරුත් දන්නා පුවතක්. මේ කොමියුනිකේෂන් සොරකමේ සුළමුල හෙළිකර ගැනීමට හැකිව තිබෙනවා. ඔවුන් සොරකම් කරන දේ හේතුවෙන් සැවොම පුදුමයට පත්ව තිබෙනවා. ඔවුන් සෑම වෙළෙඳ සැලකින්ම සොරකම් කර තිබුණේ වාසි වැඩියෙන්ම ඇති එයාර්ටෙල් 99 රිචාර්ජ් කාඩ් පමණයි. එයාර්ටෙල් කාඩ්වල ඇති වැඩි වාසිය නිසාම මෙම සොරකම සිදුකරන්නට ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙනවා. SMS 1000ක්, හිතේ හැටියට ඉන්ටර්නෙට් යන්න MB 350ක් හා මිනිත්තු 99 කතා කාලයක් සහිත එකම රිචාර්ජ් කාඩ් පත එයාටෙල් 99 නිසා මෙම සොරකම් සඳහා ඔවුන් යොමුව තිබෙනවා. මෙම වාසිදායක කාඩ්පත් ඉක්මනින් අවසන් වන බැවින් නැති වීමට කලින් ලබා ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් මහජනතාව දැනුවත් කර සිටිනවා.