සනුකගේ සිංදු වලට ආදරේ කරන පුංචි දැරිය වේදිකාවට නැගලාසනුක වික්‍රමසිංහ යනු වයස් බේදයකින් තොරව බොහෝ දෙනාගේ හදෙහි රැඳුනු ගායකයෙක්. ඊයේ පැවැති සංගීත රාත්‍රියේදී සනුකට හිතා ගන්න බැරි වැඩක් වෙලා. 

ඒ තමයි අවුරුදු 05ක විතර කුඩා දැරියක් සංගීත සංදර්ශනය අතර තුරදී Rest Room එකට ගිහින් සනුකගේ 'සංසාර සිහිනේ' ගීතය ගායනා කරලා තිබුණා. මේ දේ දැකපු නිවේදක කැලුම් ශ්‍රිමාල් මේ කුඩා දරුවාට වේදිකාවට ආරාධනා කලා. ඉතිං ඒ කුඩා දැරිය හැමෝම ඉස්සරහ ඒ ගීතය ගායනා කරනු ලැබුවා. 

20180109Sanuka-1