බොලිවුඩ් නිළි ශිල්පා ශෙට්ටි ලංකාවට ඇවිත්බොලිවුඩ් නිළි ශිල්පා ෂෙට්ටි ලංකාවේ සංචාරයක් සඳහා පැමිණ තිබේ. ඇය සංචාරයේ අතර, සංගක්කාර, මහේලගේ සහ  දර්ශාන් මුනිදාස හිමිකාරිත්වය ඇති Ministry of Crab සඳහා ගොස් තිබේ. එහිදී එහා ප්‍රධාන සූපවේදියා වන දර්ශාන් මුනිදාස සමග ඡායාරූපක් ගෙන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබේ.

20180218Shilpa-1

20180218Shilpa-2