රහල් අල්විස්ගේ බෑන්ඩ් එකත් එක්ක ගැටුමක්?නව පරපුරේ ගායකයෙකු වන රහල් අල්විස් ගැන අමුතුවෙන් කතාකරන්න ඕනේ නැහැනේ. කාලයක් සමාජ මාධ්‍ය තුල මතෘකාවක් වෙලා හිටියේ ඔහු නිසා. 

පසුගිය වසරේ ඔහු එක්ව කටයුතු කරන සංගීත කණ්ඩායමක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ තමයි Beji කියන සංගීත කණ්ඩායම. සංගීත කණ්ඩයමත් සමග ආරවුලක් ඇති වෙලාද? එහෙම නැත්නම් වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලාද කියලා ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා.  

ඔහු තම ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ කරලා තියෙන සටහනෙන් කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායමත් සමග යම් කිසි ගැටලුවක් පැණ නැගිලා කියලයි. 

මේ තියෙන්නේ ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙන සටහනයි..

20180219Rahal-1