‘සල් සපුනා’ නාට්‍යයේ ‘ප්‍රීතිවා’ සුරංගනාවියෙක් වෙලාසල් සපුනා ටෙලි නාට්‍යයෙන් ලංකාවම වශී කරගත්තු ‘ප්‍රීතිවා’ චරිතයට පණ පොවන මිෂෙල් දිල්හාරා පිළිබඳව මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ලොකු කතා බහක් ඇති වෙනවා. ඒ සිඳූ ටෙලි නාට්‍යයේ සුරංගනාවී චරිතය නිසා. ඒ චරිතය රඟපාන්නේ මිෂෙල් දිල්හාරා. ඒ ගැන අපි මිෂෙල්ගෙන් මෙහෙම ඇහුවම එයා අපිට කිව්වේ මෙහෙම දෙයක්.

 “සිඳූ නාට්‍යයේ මගේ අළුත් චරිතය තමයි ‘සුරංනාවිගේ’ චරිතය. ළඟදි තමයි ඒ චරිතය ටෙලි කාස්ට් වෙන්න පටන් ගත්තෙත්. ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. මම හිතනවා මම ඒ චරිතයට සාධාරණයක් කරනවා කියලා. මම තව උත්සහ කරනවා ඒ චරිතයට උපරිම සාධාරණයක් කරන්න.”

20180221Michel-1 20180221Michel-2