පුබුදු හා මාෂි දෙවෙනි ගමනට සූදානම් වුණු හැටිපුබුදු චතුරංග සහ මාෂි සිරිවර්ධන දෙන්නා පසුගියදා විවාහ දිවියට ඇතුල් වුණේ කලා කරුවන් රැසකගේ ආශිර්වාදය මැද්දෙයි. මේ දෙන්නා මධුසමය ගත කරන්න ගිහින් තිබුණේ බැංකොක්. ඔන්න දැන් දෙන්නා ආයෙත් ලංකාවට ඇවිත් ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ගමන සඳහා සූදානම් වෙලා තිබුණා. එහි ඡායාරූප කිහිපයක් අපට හමුවුණා. 

එම ඡායාරූප පහතින්.

29541607_2043122619290492_2713276944322387267_n 29541726_2043122299290524_1085502876838382679_n 29542087_2043122839290470_3379599430924226484_n 29572379_2043121769290577_9071164653615282287_n 29572456_2043122015957219_3474260299606220073_n 29683685_2043122475957173_2289316063208500137_n