‘පැහැසරා’ට පස්සේ ‘දංකුඩු බණ්ඩා’ තුළින් හමුවන තරින්දි‘පැහැසරා’ට පස්සේ ‘දංකුඩු බණ්ඩා’මේ දිනවල සිරස රූපවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන සඳුන් රාජකරුණාගේ ‘පැහැසරා’ ටෙලි නාට්‍යයේ උපමාලිගේ චරිතයට පණ පොවන තරින්දි ප්‍රනාන්දු මේ දිනවල තවත් නිර්මාණයකින් ප්‍රේක්ෂක ඔබ හමුවේ. ඒ සිරස රූපවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නිශාන්ත වීරසිංහගේ ‘දංකුඩු බණ්ඩා’ ටෙලි නාට්‍යය තුළිනි. ඒ පිළිබඳව ‘සාරවිට’ අපිට තරින්දි දැක්වුයේ මෙවැනි අදහසකි.

‘සියත රූපවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නිශාන්ත විරසිංහ මහත්මයාගේ ‘දංකුඩු බණ්ඩා’ ටෙලි නාට්‍යය මගේ දෙවැනි ටෙලි නාට්‍යය. එහි මා ‘කළනි’ නම් ගුරුවරියගේ චරිතයට පණ පොවනවා. දැනට කොටස් කිහිපයක්ම විකාශය වුණ නිසා හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා ‘කලනි’ චරිතයට. තවත් ටෙලියක් එන්න තියෙනවා මගේ ඒ සමන් කුමාර ලියනගේ මහත්මයාගේ ‘පිච්ච මල සුවඳයි’ කියලා. 1900 වර්ෂයේ සිදුවන කතාවක් පාදක කරගනිමින් තමයි මෙය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එහි මා නිරූපණය කරන්නේ ‘කුසුමලතා’ කියන චරිතය. ඒක ටිකක් නපුරු චරිතයක්. ඒ වගේම මේ දවස්වල චිත්‍රපට දෙකක තව මම වැඩ කරනවා.’

20180410Tharindi-1