ශෙරිල්ගේ උපන්දින පාටිය



රංගන ශිල්පී ශෙරිල් ඩෙකර්ගේ උපන්දිනය ඊයේ දිනයට යෙදී තිබුණා. ශෙරිල් කියන්නේ ජනප්‍රිය ගායක රුවන් හෙට්ටිආරච්චිගේ බිරිඳයි. ශෙරිල්ගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් පුංචි සාදයකුත් පවත්වලා තිබුණා. මේ සාදයට කලා ලොවේ තරු රැසක්ම සහභාගී වෙලා තිබුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාත් ශෙරිල්ගේ උපන්දින සාදයට එක් වී සිටීම විශේෂත්වයක්.

20180411Sheril-1