රොෂාන් සහ රයිනි පලමු වරට එකම වේදිකාවකෆ්ලෑෂ්බෑක් සංගීත කණ්ඩායමේ නායක රොෂාන් ප්‍රනාන්දු සහ රයිනි ගුණතිලක පලමු වරට එකම වේදීකාව ගී ගැයුවා. ඒ තමයි රයිනිගේ දෙමාපියන් වන රූකාන්ත ගුණතිලක සහ චන්ද්‍රලේකා පෙරේරාගේ ගීතයක් වන 'මිඳුලේ අතන නංගෝ' ගීතයයි. 

රොෂාන් සහ රයිනි එම ගීතයට කොච්චර සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරාද කියල දැන ගන්න මේ වීඩියෝව බලලා ඉන්න.