“සුපර්ණා” වැඩ ඉවරයි2018-04-23-suparna-picජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී යුවළක් වන සුජීව ප්‍රියලාල් සහ දුලීකා මාරපන ගේ නවතම චිත්‍රපටය “සුපර්ණා” හි වැඩකටයුතු මේ වනවිට නිම කර ඇති බව අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව දුලීකා මාධ්‍යයට පවසා තිබුණේ මෙහෙමයි.

 “සුපර්ණා චිත්‍රපටයේ වැඩ කටයුතු මේ වන විට නිමා වෙලා තිබෙනවා. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රදර්ශනවාරයක් මාධ්‍යවේදීන්ට වගේම චිත්‍රපටයට දායක වූවන්ට මේ මාසයේ අවසානයේ පෙන්වන්න අපි සැලැසුම් කර තිබෙනවා. මෙය වෙනස්ම ආකාරයකට නිර්මාණය වුණු චිත්‍රපටයක්. 'සුපර්ණා' මේ කාලයට උචිතම චිත්‍රපටයක්. මොකද මෙයට තේමා වන්නේ පරිසරය පිළිබඳවයි. මෙය කුඩා දරුවාගේ සිට වැඩිහිටියා දක්වා නැරඹිය යුතු ම චිත්‍රපටයක්.”