ඇමරිකාවේ නාවික හමුදා සෙබළුන් ගායනා කළ සිංහල ගීතයඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නාවිකා හමුදා සෙබළුන් විසින් පවත්වනු ලැබූ එළිමහන් සංගීත ප්‍රසංගකයකදී ඔවුන් සිංහල ගීතයක් ගායනා කරන වීඩියෝවක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලය හරහා හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා. සංගීත් විජේසූරිය ප්‍රමුඛ වායෝ සංගීත කණ්ඩායමේ ගීතයක් වන “අපි කවුරුද” ගීතය තමයි මොවුන් මේ විදිහට ගායනා කරනු ලබන්නේ. බලන්නකෝ ඇමරිකාවේ නාවික හමුදා සෙබළුන් සිංහල භාෂාව අපූරුවට හසුරවන ආකාරය..