සචින්ට ඔබේ උදව් අවශ්‍යයි2018-05-31-sachin-1

දෙරණ ලිිට්ල් ස්ටාර් සීසන් 05 වැඩසටහනේ නර්තන අංශයේ දෙවන ස්ථානය දිනාගත් සචින් අරෝෂ් තැලිසීමියා රෝගයෙන් පෙළෙනවා. මේ අවුරුද්ද තුළදී සචින්ට ඇටමිදුළු බද්ධ කිරීමේ ශල්‍යකර්මයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි. සචින් මේ වනවිට රමෝද් මාලක ප්‍රමුඛ Cool Steps නර්තන කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක්. නමුත් සචින්ගේ මේ රෝගී තත්වය නිසා සචින්ගේ නර්තන වැඩ කටයුතු නවත්වා තිබෙනවා. 

සචින්ගේ මේ ශල්‍යකර්මය සිදු කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 70ක පමණ මුදලක් වැය වෙනවා. නමුත් එම මුදල සචින්ගේ දෙමව්පියන්ට දැරිය හැකි මුදලක් නොවන නිසා ඔබගේ උදව් උපකාර ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට හැකියාවක් පවතී නම් පහත සඳහන් ගිණුම් අංකයට ඔබට හැකි මුදලක් බැර කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

මහජන බැංකුව - 028-2-001-2-0009195
සචින්ගේ දුරකථන අංකය - 0776605430