පියුමිව කිරිවලින් නාවපු අමුතු නර්තනයපියුමි හංසමාලි ගැන මේ වෙද්දි කතාවෙන මාතෘකා අතර ඈ පසුගිය දිනෙක දෙරණ ස්ටාර් සිටි වැඩසටහනේදී ඉදිරිපත් කරපු නර්තනයත් තියෙනවා. ඉතින් පියුමිගේ මේ නර්තනයේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි ඇය මේ නර්තනය තුළදී කිරි දියරෙන් ශරීරයම නහවා ගැනීම. මේ නර්තනය බලපු ප්‍රේක්ෂකයන්ට නම් එය වෙනස්ම අත්දැකීමක් වුණු බවයි ආරංචි වෙන්නේ. 

එම වීඩියෝව පහතින්...