තීක්ෂණ සහ බිරිඳ, පුතු වෙනුවෙන් ගුවන් නියමුවන් වෙයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජනප්‍රිය ගායක තීක්ෂණ අනුරාධගේ සිය පවුලේ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වෙද්දී අන්තර්ජාලය හරහා හුවමාරු වෙමින් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ පුතු වන එයිඩින් ලූක්ගේ වයස අවුරුද්ද වෙනුවෙන් කරපු ඡායාරූප එකතුවක්. 

ඒ ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ...

20180620Theekshana-(1)

20180620Theekshana-(2) 20180620Theekshana-(3) 20180620Theekshana-(4) 20180620Theekshana-(5) 20180620Theekshana-(6) 20180620Theekshana-(7) 20180620Theekshana-(8) 20180620Theekshana-(9) 20180620Theekshana-(10)

Photos Credit Goes to - 

@child photography.lk by Himanshu Gunarathna 

Book now 0714595117

Costume design - Amila udaya perera - 0771591887 - 0771591887