කවුරුත් නොදුටු ටීනාගේ සහෝදරියටීනා ශනෙල් කියන්නේ මේ දිනවල කවුරුත් කතාබහ කරන නිරූපණ ශිල්පිනියක්. ඒ වගේම ඇය රංගන ශිල්පිනියක්ද වනවා. 

ටීනා ගැන දන්නවා වුනාට ඇගේ සහෝදරියක් කලා ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා කියලා නම් බොහෝ දෙනා දන්නේ නැහැ. 

ටීනාගේ සහෝදරිය තමයි මිෂෙල් ප්‍රනාන්දු කියන්නේ. 

බිලී ප්‍රනාන්දු ගයන ඔබ කැමති නම් මට කියන්න ගීතයේ මියුසික් වීඩියෝවට රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ ටීනාගේ සහෝදරිය මිෂෙල් ප්‍රනාන්දු.

මිෂෙල්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්...

2018-06-26-michel-12018-06-26-michel-2 2018-06-26-michel-3 2018-06-26-michel-4 2018-06-26-michel-5 2018-06-26-michel-6