බුකිය පිස්සු වට්ටපු අලුත් කෙල්ලමේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය තුළ අළුත් අළුත් ට්‍රෙන්ඩ් හැදිලා තියෙනවා. මේ දවස් වල අලුත්ම එක තමයි Musically කියන ඇප් එක. මේකට ගොඩක් තරුණ තරුණියෝ වහ වැටිලා වගේ තමයි කියන්න වෙන්නේ. මේකෙන් පුංචි පුංචි වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. 

ඉතින් මේ Musicaly ට්‍රෙන්ඩ් නිසා මේ වෙද්දි ලංකාවම වසඟ කර ගත් තරුණියක් ඉන්නවා. ඒ තමයි සෙව්වන්දි නයනතාරා කියන්නේ. ඇයගේ වීඩියෝ නිසා බුකියේ කොල්ලෝ ටික නම් පිස්සු වැටිලා කියලා කියන්න පුළුවන්. 

ඉතිං ඇය විසින් බුකියට දාපු අපූරු වීඩියෝ ටික පහතින් බලන්නකෝ...