ඇමරිකාවේ රේඩියෝ නිවේදිකාවකට අනර්කලී සිංහල උගන්වපු හැටිiheart Radio මාධ්‍ය ජාලයේ KFIam640 රේඩියෝහී සජීවී සම්මුඛ සකචාචාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිළියක් වන අනර්කලී ආකර්ශා සහභාගී වී තිබෙනවා.

එම වැඩසටහනේ නිවේදිකාව විසින් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට අනර්කලී පිළිතුරු දෙන ආකාරය ඇතුලත් වීඩියෝවක් ඇගේ ඉන්ස්ටගෑම්හී පල කර තිබෙනවා. 

එම වීඩියෝව මෙතනින් බලන්න.

20180709Anarkali-1