මුස්ලිම් තරුණියකට පෙම් බැන්ද විරාජ් පෙරේරාගේ 'සාරිතා' එළියටවර්තමානයේ ආදර ගීත වලට ඇති ඉල්ලුම ගැන කවුරුත් දන්නවානේ. සංගීත ලෝකයේ මාර්කට් කරන්න පුළුවන් දේ කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ මේ ආදරය සහ විරහව කියනදේලු.

මේ කාලයේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙන්නේ මියුසික් වීඩියෝ වල තියෙන අඩ නිරුවතනේ. ඉතිං ඒ අඩනිරුවත් මියුසික් වීඩියෝ වලට අභියෝගයක් වෙන්න අලුතින් ගීතයක්, එහෙමත් නැත්නම් මියුසික් වීඩියෝවක් නිර්මාණ වෙලා තියෙනවා.

ඒ තමයි විරාජ් පෙරේරාගේ 'සාරිතා' ගීතය. මේ ගීතයේ ඕඩියෝව නම් එළිදක්වලා ටික කාලයක් වෙනවා. හැබැයි වීඩියෝව ආවේ අදයි (19දා). අද ගොඩක් අය වීඩියෝවක් ජනප්‍රිය කර ගන්න පාවිච්චි කරන නිරුවත සරාගී කම කියන දේවල් මේ මියුසික් වීඩියෝවෙ නම් ගෑවිලාවත් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. 

සිංහල තරුණයෙක් සහ මුස්ලිම් තරුණියක් අතර තියෙන ආදර කතාවක් ගැන කියන මේ මියුසික් වීඩියෝවක්. මේ ගීතය නරඹලා ඔබම රසවිඳලා බලන්න ගීතයට මේ මියුසික් වීඩියෝව කොච්චර සාධාරණයක් කරලා තියෙනවාද කියලා.