'සුමිහිරි පානේ පදමට ගහලා' හරීන් දුන්නු ජොලියහරීන් ප්‍රනාන්දු කියන්නේ වර්තමාන දේශපාලනයේ කැපී පෙනෙන දේශපාලන චරිතයක්නේ. ඉතින් මොන දේශපාලනය කරත් කවුරුත් සංගීතය කියන දේට ආදරේ කරනවානේ. ඉතින් පහුගිය දවසක රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රමුඛ ෆ්ලෑෂ්බෑක් සංගීත කණ්ඩායම සහභාගී වූ ප්‍රසංගයකට හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා සහභාගී වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ප්‍රසංගයේදී හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා ගී ගයන්නත් අමතක කරලා තිබුණේ නැහැ. බලන්නකෝ එතුමා ගී ගයන අපූරුව. මේ අවස්ථාවට හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමත් සහභාගී වෙලා තියෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න...