හැම හොඳ පැතුමක්ම ඉටුවේවා!Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජීවිතේ යම් බලාපොරොත්තුවක්, ඉලක්කයක් තියාගෙන ඉන්නවානම් ඒ හැම බලාපොරොත්තුවක්ම මේ අවුරුද්දේදී ඉටුවන, කිසිම හිතක් තවත් කෙනකු නිසා රිදෙන්නේ නැති, ජීවිතයට එන හැම අභියෝගයකටම සාර්ථකව මුහණ දෙන්න හැකියාව ලැබෙන වාසනාවන්ත වසරක් මගේ ආදරණීය මිනිසුන්ට ලැබේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

අනුරාධා එදිරිසිංහ

20190108Anuradha-1