රංගන ශිල්පිනි උදාරි වර්ණකුලසූරිය අයිස්ලන්තයට ගිහින්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

රංගන ශිල්පිනි උදාරි වර්ණකුලසූරිය අයිස්ලන්තයේදී ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් ඇය විසින් අන්තර්ජාලයට පල කර තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප කිහිපය පහතින්.

20200127Udari-1 20200127Udari-2 20200127Udari-3 20200127Udari-4 20200127Udari-5