"2020 විද්‍යෝදය සාහිත්‍යය සම්මාන උළෙලට" කෘතීන් කැඳවේInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන උලෙළ සඳහා සාහිත්‍ය කෘතීන් බාර ගැනීම මේ දිනවල සිදු කෙරේ.

ඒ අනුව 2019 ජනවාරි මස 01 වැනි දින සිට 2019 දෙසැම්බර් 31 දක්වා වූ කාලය අතරතුර ප්‍රකාශයට පත් කළ නවකතා, කෙටිකතා, කාව්‍යය සංග්‍රහ, ගේයපද සංග්‍රහ සහ පුවත්පත් තීරු ලිපි සම්මාන උළෙලට ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

තරගය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙන කෘතිවල පිටපත් දෙකක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල, සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යනාංශය වෙත බාර දිය යුතු අතර ඒවා බාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020 මාර්තු මස 06 වැනිදා වේ.

කර්තෘ ප්‍රකාශන මෙන්ම ප්‍රකාශන ආයතනයන් විසින් ප්‍රකාශිත කෘතීන් ද තරගයට ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

“විද්‍යෝදය සාහිත්‍යය සම්මාන උළෙල 2020” සැප්තැම්බර් මස 04 වැනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

තොරතුරු මුලාශ්‍ර : සිසිර ගමගේ

20200212Book-1