ආත්මාර්ථකාමින්ගේ හැසිරීම හරිම වැරදියිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පිටරට ඉඳන් අපේ රටට ආපු සමහර මිනිසුන් හැසිරුණු විදිහ ඇත්තටම වැරදියි. පොඩි රටක් විදිහට අපේ රටට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා නම් අපි ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහරු කියපු දෙයක් තමයි. “සමහරුන්ට විතරක් හොඳට සැලකුවා. කියලා කිව්වා. එහෙම වුණානම් ඒකත් වැරදියි. සමහරු “චීන ජාතිකයින්ට කරදරයක් නැහැ. එයාලාව පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. කියලා කිව්වා. මොනයම් හෝ හේතුවක් මත හෝ දේශපාලනික මත හෝ එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් ඒකත් වැරදියි.
“කොරෝනා කියන ප්‍රශ්නය නැතිව අපි දෙයියනේ කියලා හිටපු රටක්. නමුත් මොනයම් හෝ හේතුවක් නිසා පිරිසකගේ ආත්මාර්ථකාමී හැසිරීම් නිසා මේක අපිටත් ඇතිවුණා. අපේ රටේ ප්‍රශ්න හැමදාමත් අපිට තමයි විසඳ ගන්නේ. දේශපාලනඥයින් මේ හැමදේම ඔවුන්ගේ වාසි කතා හරවා ගන්නට උත්සහා කළා. ඒ අපගේ උන්නදුව තිබුණා නම් මේ වසංගතය මේ රටට ඇතුළු කරගන්නට බැරි විදිහට වැඩ කරගන්න තිබුණා. නමුත් අද වෙනකොට මේ රටේම මිනිස්සු ඉන්නේ හරිම අවදානම් ජීවිත තත්ත්වයක. අද ත්‍රිවිධ හමුදාව ඔවුන්ගේ සහයෝගය මෙවරත් අපේ අහිංසක මිනිසුන්ට ලබලා දුන්නා. රටේ සිදුවුණු, සිදුවෙන හැම ආපදාවකදීම, වසංගතයකදීම විපතකදීම මිනිසුන්ට උදව් දුන්නේ මේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු රණවිරුවනුයි. මේ අවදානම් තත්ත්වය ඔවුන්ට තියෙනවා ඔවුන්ගේ පවුලේ අයටත් තියෙනවා. නමුත් ඒ හැමදේම මේ රට වෙනුවෙන් ඔවුන් අමතක කළා. ඒ නිසා ඒ හැමදෙනාටම අපි හිස නමා ආචාර කළ යුතුමයි. 

20200327Peshala-1