ගුටිබැටInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අපේ පාර්ලිමේන්තුවෙ ගුටිබැට හුවමාරු සිද්ධ වෙච්ච හැටි ගැන විදෙස් මාධ්‍යවලත් පළවුනු නිසා අපි තවත් හංගන්න ඕන නෑ. මේ අතිදක්ෂ විදියට එය අපිට සුපුරුදු කතාවකින් කියුව ආකාරය.

රචින්ත ජයවර්ධන