ප්‍රෑන්ක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මහ පාරට ගිහින් නොදන්න මිනිස්සුන්ට ප්‍රෑන්ක් කරනවට වඩා හොඳයි දන්න කියන ගෙදර අයට ප්‍රෑන්ක් කරන එක. මේ නලාවෙන් කරපු ප්‍රෑන්ක් එකක්.

රචින්ත ජයවර්ධන