ගෙවන්න අමාරු කාලInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ ගෙවන්න අමාරු කාලයක්. අපිට නොහිතුනත් අපිටත් වඩා අමාරුවෙන් මේ කාලය ගෙවන සමහරු ඇති. මේ එයින් සමහරක්.

රචින්ත ජයවර්ධන