ලාඩංInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලාඩං ගහන එක ලේසි නෑ. සතාට වගේම ලාඩම ගහන මනුස්සයාටත් එහෙමයි. නමුත් ලාඩම නිසා අශ්වයාට විශාල පහසුවක් නම් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න ලාඩමක් ගහන විදිය.

රචින්ත ජයවර්ධන