චන්දේ ඉල්ලන කලාකරුවෝInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයට ලංකාවම ක්‍රමයෙන් සූදානම් වෙනවානේ. මෙවර මහමැතිවරණය ටිකක් විශේෂ වෙන්නේ කලාකරුවෝ කිහිප දෙනෙකුත් විවිධ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරමින් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන නිසා. ඒ අතර බොහෝ දෙනා ආදරය කරන ජනප්‍රිය තරු කිහිප දෙනෙකුම ඉන්නවා. ඒ ගීතා කුමාරසිංහ, උද්දික ප්‍රේමරත්න, ඕෂධී හේවාමද්දුම, ඉනෝකා සත්‍යාංගනී, විමල් කැටිපේආරච්චි, දීපානි සිල්වා, ජගත් මනුවර්ණ, රන්ජන් රාමනායක‍, රූකාන්ත ගුණතිලක, චන්ද්‍රලේකා පෙරේරා, නදීක ගුරුගේ, ජයතිලක කම්මැලවීර, මදුමාධව අරවින්ද යන අයයි.

කැළුම්

ඕෂදී හේවාමද්දුම

20200619chande-1

නදීක ගුරුගේ

20200619chande-2

මදුමාධව අරවින්ද

20200619chande-3 

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර

20200619chande-4 

ජගත් මණුවර්ණ

20200619chande-5

ඉනෝකා සත්‍යාංගනී

20200619chande-6

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා

20200619chande-7

රූකාන්ත ගුණතිලක

20200619chande-8

ගීතා කුමාරසිංහ

20200619chande-9

දීපානි සිල්වා

20200619chande-10

විමල් කැටිපෙආරච්චි

20200619chande-11

උද්දික ප්‍රේමරත්න

20200619chande-12

රන්ජන් රාමනායක

20200619chande-13