පොලිසියට බැඳුණු හෙක්ටර් ඩයස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ආදරණීය තරුවක් තමයි හෙක්ඩර් ඩයස් කියන්නේ. හෙක්ටර් ඩයස්ගේ D major සංගීත කණ්ඩායමට ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ විශේෂ තැනක් හිමි වෙලා තිබෙනවා. මේ දිනවල හෙක්ටර් ඩයස්ගේ රසිකයෝ ඔහු ගැන කතා වෙන්නේ හෙක්ටර් ඩයස් පොලිස් සේවයට එකතු වෙලා කියලයි. ඒ හෙක්ටර් දායක වුණු ඡායාරූප පෙලක් නිසයි. ඇත්තටම හෙක්ටර් ඩයස් පොලිසියට බැඳුණා නම් මේ වගේ පොලිස් නිළධාරියෙක් තමයි ඉතින්.

කැළුම්

20200706hector-1520200706hector-1 20200706hector-2 20200706hector-4 20200706hector-5 20200706hector-7 20200706hector-8 20200706hector-9 20200706hector-10 20200706hector-11 20200706hector-12 20200706hector-13 20200706hector-14 20200706hector-16