රොත්ත පිටින් set වෙන්න යං කැලිඩෝ බීච්2017-07-27-ent-07

ඉරිදා හැන්දෑවකට ඔයාට යන්න අඬ ගැහුවොත් අනේ දැන්නම් යන්න බෑ කියලා ඔයා නොකියන තැනකට තමා අද walk 111 එක්ක අපි ඔයාට යන්න අඬ ගහන්නේ. ගිය සතියෙ කළුවා මෝදර ගිය අපි මේ සතියේ ඔයාව එක්ක යන්න හිතුවේ ලස්සන මුහුදු වෙරළකට.

එන්න ඔයත් යමු අපිත් එක්කම කළුතර කැලිඩෝ බීච් එකට. කළුතර තියෙන සුන්දරම ස්ථාන වලින් එකක් තමා කැලිඩෝ බීච් කියන්නේ. කළුතර පැත්තේ ඇවිදින්න යන කට්ටියක් නිවීසැනසිල්ලේ කාලා බීලා ගිමන් හැරලා එන්න යන තැනක් හැටියටත් මේ සුන්දර වෙරළ තීරය ප්‍රසිද්ධයි.

කොහොමත් විශේෂයෙන්ම සති අන්තයකදී මේ වෙරළ තීරය මිනිසුන්ගෙන් හිස්වෙන දවසක් නැති තරම්. ඒ වගේම දරැවොත් එක්ක එකතු වෙලා සති අන්තය විවේකයෙන් ගත කරන්න, පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් මුහුදු රුල්ලත් එක්ක හැන්දෑව සතුටින් ගෙවන්න, යාළුවො යාළුවො එකතු වෙලා හැන්දෑවේ පොඩි FUN එකක් ගන්න එන තැනක් විදිහටත් කැලිඩෝ බීච් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම දැන් දැන් කට්ටිය WEDDING PHOTO SHOOT වලට වගේම FREE SHOOT වලටත් කැලිඩෝ බීච් එනවා. එතන තියෙන කඩවල්වලින් පොඩි බඩගින්නක් දැනුණොත් කටේ දාගන්න පොඩි පොඩි දේවලුත් ඔයාට ගන්න පුළුවන්.

ඉර රත්තරන් පාට අත්හැරලා දාලා දම්පාටින් අවරගිරේ ගිලෙද්දී මුහුදු රුල්ලත් එක්ක කතා කරන හැන්දෑව හරි සුන්දරයි. අහස්තලය මත කවියක් ලියන්න හිතෙන තරම් එහෙව් ලස්සන හැන්දෑවක කැලිඩෝ බීච් ගිය අපි ඊළඟ සති අන්තේ ඔයාව එක්ක යන්නෙ සද්දන්ත කුලේ ඇත්තන්ව බලන්න කොළොම්තොටින් ඈත ඉසව්වකට. එහෙනම් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න walk 111අපිත් එක්ක ඊළඟ සතියෙත් ඇවිදින්න යන්න

 

    Text -Saara / Pic- Channa Kassapa Koralearachchi     

 

2017-07-27-ent-04 2017-07-27-ent-05 2017-07-27-ent-06  2017-07-27-ent-08 2017-07-27-ent-09 2017-07-27-ent-10 2017-07-27-ent-11 2017-07-27-ent-12