කොග්ගල ඇති අපූරු දසුන රිටිපන්න2018-03-15-ent-132

යමුද කොග්ගල... කොග්ගල කියද්දී එකපාරටම මතක් වෙන්නේ හක්ගල.... දවසක් අපේ photographer චන්න නුවරඑළියේ ගිහින් හක්ගලට යන්න පාර 2018-03-15-ent-131ඇහුවා. හැබැයි ඇහුවේ හක්ගල කියලා නෙවෙයි කොග්ගල කියලා. කොග්ගල.. නුවරඑළියේ කොග්ගලක් නෑනේ කියලා අනිත් පැත්තෙන් උත්තරේ හම්බුණාම ඇයි කොග්ගල මල්වත්ත කියලා චන්න ඇහුවා. චන්නට හක්ගලයි කොග්ගලයි පැටලුනාට අපිත් එක්ක ඇවිදින්න යන ඔයාට දකුණු ලකේ කොග්ගල කියන මේ සුන්දර මුහුදු තීරය අමතක වෙන්න විදිහක් නෑ කියලා අපි දන්නවා. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කියන මහා ගත්කතුවරයා තමන්ගේ බොහෝ පොත් පත්වලට ලස්සන ප්‍රස්තුත එක්කරගත් කොග්ගල මුහුදු තීරය විදෙස් සංචාරක ආකර්ෂණයට හා අවධානයට ලක්වෙන්න පාර හැදුවෙත් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහම තමයි. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහගේ විදෙස් භාෂාවන්ට පෙරළුණු පොත්පත් රුසක සුන්දර කොග්ගල වෙරළ තීරය ගැන ලියවී තිබුණා.

අපිත් ගියා කොග්ගල. කොග්ගල ගියොත් හිත රුඳෙන අපූරැ දසුනක් තමයි රිටිපන්න. රිටිපන්න කියන්නේ වෙරළේ ගැඹුරට සිට වූ රිටක නැගී මාළු බාන පැරුණිම ධීවර ක්‍රමයකට. කඳුරැ සහ කිතුල් ලී වලින් තමයි රිටිපන්නේට අවශ්‍ය උපකරණ හදාගන්නේ. අද හුඟක් අය රිටිපන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ මාළු අල්ලන්න නෙවෙයි. සංචාරක ඇමක් විදිහට කීවොත් මම හිතන්නේ ඒක වඩාත් නිවැරදියි. මොකද කොග්ගල ලස්සන හිතේ හැටියට විඳගන්න එන සංචාරකයන් හුඟක් කැමතියි රිටිපන්නෙකට නැගලා සේයාරුවක් එහෙම අරගෙන මතක සටහනක් සංචාරක මතක ගොන්නට එක් කරගන්න. එහෙම ගන්න සේයාරුවක් වෙනුවෙන් රිටිපන්නේ උඩ නැග ඉන්න පුද්ගලයට සල්ලි ලැබෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් රිටිපන්නේ කියන්නේ හරිම ආකර්ෂණීය ධීවර ක්‍රමයක්.

ඉතින් කොග්ගල පැත්තේ ගියොත් ඔයා නොවැරදීම මේ අත්දැකීම විඳලා එන්න. එහෙනම් එන සතියෙත් යමු අපි කොහේ හරි අපි එනවා ඔයා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න.

 

Text -Saara /  Pic- Channa Kassapa Koralearachchi

 

2018-03-15-ent-129 2018-03-15-ent-130   2018-03-15-ent-133