"පයාගල අපි" ඉදිරිපත් කරන "අං ආවෝ" කළුතර දීInstagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

"පයාගල අපි" සංවිධානය ඉදිරිපත්කරන සුනිල් ශ්‍රී ගේ "අං ආවෝ" වේදිකා නාට්‍ය ඹක්:14 දින සවස 3.30ට සහ 6.30ට කළුතර පුරහලේදී.........

 

2018-10-08-ent-47