අවු 30ක යුග දිවිය සමරන්න නැවතත් මංගල ඇඳුමෙන් සැරසුනු 'සුරං'


සුරංග සතරසිංහ කියන්නේ දැන් කොයි කවුරුත් දන්න විකට රංගන ශිල්පියෙක්. දෙරණ නාලිකාව මගින් විකාශය වන නාටක මාරයි නාට්‍යයේද මොහුගේ රංගනය දකින්නට පුළුවන් වුණා.

ඒවගේම සංගීත් සතරසිංහගේ ආදරණීය තාත්තාත් ඔහුයි. ඉතින් සුරංගත් ඔහුගේ බිරිඳගෙත් අවුරුදු 30ක විවාහ සංවත්සරය මුල් ඇඳුමෙන් සැරසී සමරා තිබුණා. 

20180621Suran-1 20180621Suran-2