විසිකරන්න කලින්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

දෙයක් විසිකරන්න කලියෙන් එය ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි තව විදි තියෙනවද කියලා හොයන එක වටිනවා. මේ වීඩි යෝවේ තියෙන්නේ එහෙම කතාවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන