සරසන වැඩ්ඩාInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සාමාන්‍යයෙන් අතුරුපසක් හැදුවාම ලස්සන කිරීමත් කරන්න ඕනමයි. මොකද රසම රස අතුරුපසක් දිවට වගේම ඇහැටත් ප්‍රිය වෙන්නට ඕන. මේ කියන්න යන්නෙ ඒ විදියට රස දේ ලස්සන කරන විදි කිහිපයක්.

රචින්ත ජයවර්ධන