අරපරිස්සමInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අරපරිස්සම කියන්නෙ අතිශය වැදගත් දෙයක්. ඒ අතරින් ගෙදරක අරපරිස්සම නැතිම දෙයක් තමයි එළවළු සහ පළතුරු කියන්නෙ. මේ ඒ වෙනුවෙන් කරන්න ප්‍රළුවන් පහසු ක්‍රම කිහිපයක්.

රචින්ත ජයවර්ධන