දක්ෂයන්ට වැඩInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

දක්ෂයන්ට කරන්න කොයි තරම් වැඩ තියෙනවද? මේ කියන්න යන්නෙ ඒ ගැන. ඔයා නිර්මාණශීලියි නම් ඔයාට නිමක් නැතිව නිර්මාණ කරන්නට ඉඩ අප අවට පරිසරයෙන්ම ලැබෙනවා. මේ ඒ ගැන කතාවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන